Merhaba Misafir

Uygur harfli Oğuz Kağan destanında geçen Moğolca sözcükler

PDF

Türk destan geleneğinin önemli metinlerinden olan Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı, aynı zamanda Türk dilinin de önemli kaynaklarındandır. Metin muhtevası bakımından orijinal olduğu gibi dil özellikleri itibariyle de tarihsel Türk dili metinleri içerisinde farklılık göstermektedir. Uygur harfli Oğuz Kağan Destanı barındırdığı Moğolca sözcükler bakımından da çağdaşlarına göre zengindir. Bu yazıda, Uygur harfli Oğuz Kağan Destanında geçen Moğolca sözcükler tespit edilmiş, metin içindeki tanıkları gösterilmiş ve ardından sözcüklerin diğer Türk dili metinlerindeki ve Moğolcadaki varlıkları sorgulanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 47-62
  • IO Kayıt No : 82549
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi