Merhaba Misafir

Eski Uygur Türkçesinde arıg turug, arıg silig ve arıg süzük ikilemeleri üzerine

PDF

Eski Uygur Türkçesi dönemine ait metinler bağlamında “temiz” anlamını karşılayan arıg sözcüğünün temizlik kavram alanına giren turug, silig vesüzük sözcükleriyle kurduğu ikilemelerin bağlamda kazandığı anlam farklılığı dikkat çekicidir. Metinlerde arıg sözcüğünün kavram alanına giren arıg turug, arıg silig ve arıg süzük ikilemeleri de arıg sözcüğü gibi temiz anlamını karşılamaktadır. Ancak yüzey yapıda aynı anlamı karşılayan bu ikilemelerin kullanıldıkları bağlamlara derin yapıda birbirinden farklı anlamlar kazandırdıkları gözlemlenmiştir. Arıg sözcüğü temel alınarak kurulan bu ikilemelerin anlam bilimsel açıdan ele alınması, söz konusu yapıların“temiz” anlamını karşılarken birbirlerinden farklı boyutları içerdiğini göstermiştir.Çalışma, arıg turug, arıg siligve arıg süzük ikilemelerinin temiz anlamını karşılarken aynı zamanda bağlama kazandırdığı anlam farklılığını ve Türk dilinin anlam bakımından ifade gücünü de göstermektedir. Çalışmada ortaya konulan tespit, zaman içerisinde yıpranmış, tahrip olmuş metinler üzerinde tamirat yaparken metinde yer alan arıg sözcüğü üzerinden eksik yapılara dair araştırmacılara yorum yapma imkânı da sunacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 41-46
  • IO Kayıt No : 82548
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi