Merhaba Misafir

Çağatay Türkçesinde görülen {+nI} ilgi hâli ekinin kökeni üzerine

PDF

Türk dili araştırmalarında ilgi hâli ekinin kökeni üzerine günümüze gelinceye kadar çeşitli görüşler ileri sürülmüş ve bu ekin işlevleri ortaya konmuştur. Söz konusu ek, tarihî gelişim süreci içinde çok az değişikliğe uğramasına rağmen Çağatay Türkçesinde alışılmış şekillerinin dışında bir de {+nI} olarak tespit edilmiştir. Ekin bu şekli üzerine de farklı fikirler ileri sürülmüş olmakla birlikte kesin bir şey söylenmiş değildir. Biz de bu çalışma çerçevesinde bu ekin kökeni konusunda bugüne kadar söylenmiş olanların dışında yeni bir görüş ortaya koyarak bu konudaki çalışmalara farklı bir bakış açısı getirmeye çalışacağız.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 36
  • Sayfa Aralığı : 21-28
  • IO Kayıt No : 82546
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi