Merhaba Misafir

Üçüncü yaş turistlerin termal konaklama işletmelerinden beklentileri üzerine bir araştırma

PDF

Bu çalışmanın amacı, üçüncü yaş turistlerin termal konaklama işletmelerinden beklentilerinin araştırılmasıdır. Araştırma verileri, Kütahya ilindeki termal konaklama işletmelerinde kalan 211 turistten anket formu yardımıyla toplanmıştır. Veriler istatistiksel veri analiz programı yardımıyla incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre turistler hizmetleri dört boyutta değerlendirmişlerdir. Bu boyutlar; işletmelerin sunduğu hizmetler, işletmenin konumu, hijyen ve personel ile fiyat olarak belirlenmiştir. Araştırmada cinsiyet değişkenine göre fiyat ve işletmelerin sunduğu hizmetler faktörlerinde, medeni durum ile fiyat faktöründe, Kütahya ilini ilk defa ziyaret etme ile işletmenin sunduğu hizmetler faktöründe ve turistlerin otele geliş amaçları ile işletmenin konumu faktöründe anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : MANAS Journal of Social Studies
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 7
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1624-7215
  • Sayfa Aralığı : 671-685
  • IO Kayıt No : 80543
  • Yayıncı : Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi