Merhaba Misafir

Sağlık kurumlarında sanal kaytarma: Bir özel hastane uygulaması

PDF

İnternet ve bilgisayar kullanımı, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatın her alanında yer almaya başlamıştır. İnternet ve bilgisayar, iş ve eğitim alanlarında sağladıkları imkânların yanı sıra bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. İş ortamında bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması, çalışanların kendilerine sunulan internet imkânlarını kişisel amaçları için kullanma eğilimde olduklarını göstermektedir ve iş gücü kayıplarının da ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sağlık kurumlarında çalışan personelin mesai saatleri içerisinde sanal ortamda ne düzeyde ve ne amaçla vakit geçirdiklerini belirlemek üzere yapılmıştır. Çalışma İstanbul’ da özel bir sağlık kurumunda görev yapan 96 personel üzerinde anket formu aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde araştırmaya katılan hasta danışmanları, ekip liderleri ve diğer idari personelin mesai saatleri içinde internet kullanım etkinlikleri için yaş, eğitim ve görev pozisyonu bakımından gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Fakat kadın ve erkek arasında istatistiksel olarak farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Sağlık kurumlarında sunulan hizmetlerin yoğunluğundan dolayı çalışanlar, rahatlamak için kendilerini alternatif alanlara yönlendirmektedir. Bu noktada sosyal medya kullanımı diğer iletişim yöntemlerinin yerine geçerek, hayatın birçok alanında olduğu gibi mesai saatleri içerisinde de büyük bir yer kaplamış ve çalışanlar için bir mola aracı halini almaya başlamıştır. Bu alanda insan kaynakları yönetimi önemli bir rol oynamak durumundadır.

Yayınlandığı Kaynak : International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 4
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2148-3175
  • Sayfa Aralığı : 1-14
  • IO Kayıt No : 79548
  • Yayıncı : Abdülkadir Işık