Merhaba Misafir

Kaşgarlı Mahmut'a göre XI. yüzyılda Türklerde dokuma ve yaygı işleri

PDF

Eski söyleyişi ile “Tokımak” bugünkü söyleyişle “Dokumak” sözü, tokmak kelimesinden kaynaklanan bir fiildir.Herhangi bir şeyi tokmaklayarak, tokmak ile döverek imâl etmek anlamına gelmektedir. Gerçekten bizde Osmanlı döneminin aşağı yukarı sonlarına kadar, tokmak ile dövülmek suretiyle imâl edilen kılıç ve benzeri silâhlar için de halı, kilim vb. gibi tezgâhta iplik düğümleri bir tokmak ile sıkıştırılarak yapılan şeyler için de “dokumak” fiili kullanılırdı. Bugün ise bu tabir yalnız halı, kilim ve kumaş imâl etmek için kullanılmaktadır. Ancak, şu hususa da işaret etmeliyiz ki tokımak (dokumak) sözünün kaynağı olan tokmaklamak sözü, sıkıştırmak, sıkılaştırmak anlamına da gelmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Arış Dergisi
  • Yıl : 1997
  • Cilt : 1997
  • ISSN : 1301-255X
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 8-17
  • IO Kayıt No : 79288
  • Yayıncı : Atatürk Kültür Merkezi