Merhaba Misafir

Günümüz çocuklarına Osmanlıyı öğretmek: Bir Rüya Bir Osmanlı Serisi

PDF

Geçmişten geleceğe uzanan sağlam köprülerin atılmasında önemli yeri olan tarih eğitimi, öncelikle bireyin ne olduğunu ne olmadığını anlamasına yardımcı olur. Teknoloji ile donanmış, sanal dünyanın büyüsüne kapılarak adeta kendini unutmuş nesillere, geçmişleri doğru anlatılmaz ve sevdirilmezse önce bireyler, sonra toplumlar zarar görecektir. Atalarının geçmişini öğrenmek, onların vatan uğruna nasıl çabaladıklarını bilmek, çocuğu bencillikten kurtaracak, sahip olduğu değerlerin önemini kavratacaktır. Geçmişini iyi bilen bireyler ve toplumlar, edindiği tecrübelerle geleceğe daha sağlam adımlar atabilirler. Bilgiyi öğrenmenin birçok yolu vardır ancak çocuklar daha çok ders kitapları ile iç içedirler. Ders kitapları bilgiyi öğretici bir dille çocuğa ulaştırır. Burada kullanılan öğretici dil, çocuk için kimi zaman sıkıcı olabilir. Çocuk kitapları, çocuklara vermek istediği bilgiyi kurgu dünyasında eritir, yeniden yoğurur, aslına sadık kalmak şartıyla şekil verir ve estetik unsurlarla besleyerek sanat eseri haline getirir. Çocuk bu sayede sıkılmadan öğrenir. İşte tarih konulu çocuk kitapları tam da bu noktada önem kazanmaktadır. Çocuklar için hazırlanan Bir Rüya Osmanlı serisinde yer alan kitaplar Osmanlıyı nasıl anlatmaktadır? Bu kitaplar Osmanlıyı ne kadar yansıtmaktadır? Bu kitaplar sıkıcı bir üslupla mı yoksa çocuğun düzeyinde ve eğlenceli bir üslupla mı öğretmektedir? Araştırma kapsamında, Doğan Yıldız tarafından yazılan ve Model Çocuk Yayınlarından çıkan Bir Rüya Bir Osmanlı serisinde yer alan on kitap, yukarıdaki sorulara cevaplar aranarak incelenmiş, sonuçlara ulaşılmış, elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Academy Journal of Educational Sciences (ACJES)
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.31805/acjes.432699
  • Cilt : 2
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2602-3342
  • Sayfa Aralığı : 42-52
  • IO Kayıt No : 75823
  • Yayıncı : Abdullah Kaldırım