Merhaba Misafir

Takdim

PDF

Mardin Artuklu Üniversitesi, odak alanı olarak sosyal bilimleri seçmiş bir üniversite olup bu seçiminde bölgenin potansiyelini göz önüne almıştır. Dahası bölgenin potansiyelinin Üniversitemizin odak alanının belirlemede etkili olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Zira Mardin ve çevresi kadim bir tarihe sahiptir. Tarihöncesi dönemlerden günümüze kadar sayısız medeniyetlere ev sahipliği yapmış, çok sayıda din, dil ve kültür ve medeniyet beşiği olmuştur. Mardin’in Türkçe, Arapça, Süryanice, Kürtçe gibi farklı dilleri konuşan bir bölge olması, Kadim Nisibis/Nusaybin felsefe ve çeviri okulunun mirasına sahip olması, İslam, Hıristiyanlık, Ezidilik gibi farklı inançlara merkezlik yapmış olması sosyal bilimlerin din, düşünce ve din alanlarındaki çalışmaları için zengin bir potansiyel sağlamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Mukaddime
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 9
  • ISSN : 1309-6087
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 75615
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları