Merhaba Misafir

Ahlat’ın kültürel turizm potansiyeli üzerine bir araştırma

PDF

Son yıllarda dünyada kültür turizmine olan talep artarak devam etmektedir. Türkiye, tarihî geçmişi ve kültürel zenginlikleri bakımından dünyanın en önemli kültür ve medeniyet merkezlerinden biridir. Buna ragmen, Türkiye’nin kültür turizmi pazarındaki payı, dünya ortalamasının oldukça gerisindedir. Bu araştırmanın amacı tarihin, kültürün ve geleneğin beşiği olan Ahlat’ın kültürel turizm potansiyelinin tanıtılmasına katkıda bulunmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri gözlem ve yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin betimsel analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak Ahlat, Orta Asya Türk kültürü ile Anadolu Türk kültürü arasında bir köprü görevi üstlenmekte ve Türklerin sosyo-kültürel özellikleri hakkında önemli ipuçları veren bir açık hava müzesi niteliğindedir. Araştırma, tarihin en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Mezarlığı ile Türklerin anıt mezar geleneğini yansıtan kümbetlerin Ahlat’ın en önemli kültürel değerlerinden olduğunu ortaya koymaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Mukaddime
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.19059/mukaddime.356645
  • Cilt : 9
  • ISSN : 1309-6087
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 189-207
  • IO Kayıt No : 75601
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları