Merhaba Misafir

1875 yılına kadar Türk edebiyatında Endülüs

PDF

Bu makalede Endülüs’ün Tanzimat öncesi Türk edebiyatındaki yeri ele alınmıştır. Klasik dönemde Endülüs konusu divan şairlerinin dikkatini pek çekmemiştir. Bununla birlikte Endülüs’ten Kerb Gâzî Destanı’nda ve İspanya Sefaretnamesi’nde bahsedilir. Tanzimat döneminde Endülüs’e ilk önem veren yazar Ziya Paşa olmuştur. Ziya Paşa, mensur ve manzum yazılarında Endülüs’ü ele almıştır. Endülüs Tarihi adlı eserinde ayrıntılı bir şekilde Endülüs tarihini okurlarına sunmuştur. Bu eser sayesinde o zamana kadar pek fazla ilgi görmeyen Endülüs tarih ve medeniyetine yönelik bir ilgi oluşmuş ve Tanzimat dönemindeki aydınların Endülüs’le ilgilenmelerine vesile olmuştur. Ziya Paşa, Harâbât adlı eserinde Endülüs şiiri ve şairlerine yer vermiştir. Engizisyon Tarihi adlı eserinde Engizisyon mahkemesinin Endülüslülere karşı yaptığı zulüm ve işkenceleri dile getirmiştir. Ziya Paşa, farklı eserlerinde Endülüs medeniyetini İslam Medeniyetinin güzel bir numunesi olarak göstermiş, Avrupa medeniyetinin ortaya çıkmasında Endülüs’ün oynadığı önemli role dikkat çekmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Mukaddime
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.19059/mukaddime.343346
  • Cilt : 9
  • ISSN : 1309-6087
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 101-110
  • IO Kayıt No : 75594
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları