Merhaba Misafir

Ortodoks ikonalarında bir ölüm motifi: “Meryem Ana’nın ölümü”

PDF

Meryem, Ortodokslukta Tanrı Annesi (Teotokos) kabul edilmekte ve annelik vasfıyla bütünleştirilerek “Meryem Ana” şeklinde zikredilmektedir. O, iffetli ve sürekli/ebediyen bakire olma gibi özelliklere de sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı Ortodokslar, onun doğumundan ölümüne kadar hayatına dair birçok olayı hem “bayram” niteliğinde kutlamayı gelenek haline getirmiş hem kutsal mekânlara isim olarak vermiş hem de ikonalara konu etmişlerdir. 15 Ağustos’ta kutlanan Meryem Ana’nın ölümünü anlatan “Koimesis/Kimisis” de bunlardan biridir. Ortodoks hayatındaki önemi dolayısıyla makalede, Meryem Ana’nın ölümü, ikonografik açıdan ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak, Ortodoks, İkona ve Meryem kavramları hakkında kısa bilgi verilmiş, ardından genel hatlarıyla ikonaların ve Meryem Ana’nın Ortodoksluktaki yerine ve önemine değinilmiştir. Daha sonra da Meryem Ana’nın ölümünün ikonografik anlamda analizi konu edilmiştir. Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Mukaddime
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.19059/mukaddime.377216
  • Cilt : 9
  • ISSN : 1309-6087
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 53-75
  • IO Kayıt No : 75589
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları