Merhaba Misafir

19.yüzyıl Siverek’inde şehir, ticaret, mekân

PDF

Osmanlı/İslam şehir unsurları içinde cami, pazar ve hamam üç temel mekânı oluşturmaktadır. Şehir hinterlandından getirilen ürünlerin değişiminin yapıldığı pazar yerleri, temizlik için hamamlar ve cuma namazı kılınan caminin etrafında oluşan şehirlere daha sonra başka unsurlar eklenmişse de bu üç yapı, şehrin mahalleler dışındaki temel mekânları olma özelliklerini korumuşlardır. Toprağa bağlı olmayan üretim malları ve diğer ürünlerin pazarlandığı yer olarak ticari mekânlar, bir yerleşim biriminin şehir sayılabilmesi için en önemli unsurların başında gelmektedir. Bu çalışmada klasik Osmanlı/İslam şehir özelliklerini içinde barındıran Siverek şehrinin ticari mekânları olan pazar yerleri, çarşıları ve hanları, 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Siverek Şer’iye Sicillerinin verileri ışığında ortaya konmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Mukaddime
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.19059/mukaddime.398901
  • Cilt : 9
  • ISSN : 1309-6087
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 23-44
  • IO Kayıt No : 75584
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları