Merhaba Misafir

Psikiyatride rasyonel seçim teorisi

PDF

Rasyonel seçim yaklaşımı son yıllarda pek çok disiplinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. nevrozların rasyonel seçim teorisi, hastaların dayanılmaz stres seviyeleri ile karşı karşıya kaldıkların-da bilinçli ve kasıtlı olarak nevrotik bozuklukları ortaya çıkardığını savunur. Çarpıcı farklılıklara rağmen, nevrozların rasyonel-seçim teorisi, yeni bir represyon kavramı kullanmakla birlikte Freud’un düşünce çerçevesini sürdürür. Bu yeni teoriye göre, tüm terapiler etkilerini ya hastaların farkındalık yokluğunu ortadan kaldırmak, belirtilerin maliyetini arttırmak, hastanın duygusal sıkıntısını azaltmak ya da stres faktörünü ortadan kaldırmak suretiyle gösterirler. Bu teoride birey stresle ilgili düşünceleri dikkat çekmeden ortadan kaldırmak için bilinçli olarak dikkat dağıtıcı önlemler kullanır ve represyon bilinçli bir başa çıkma mekanizması olarak tanımlanır. Bu makalede rasyonel seçim teorisinin psikiyatride tanımı, bütüncül yaklaşımı, en sık uygulama alanları ve tedavide kullanımını gözden geçirmek amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18863/pgy.362157
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 484-495
  • IO Kayıt No : 74684
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi