Merhaba Misafir

Toplum ruh sağlığı hemşireliğinde uygulamaya yönelik bir model örneği: “Recovery”

PDF

Ülkemizde açılmış olan toplum ruh sağlığı merkezlerinde, ruhsal bozukluğu olan hastalara sunula-cak olan hizmetlerle ilgili bazı belirsizlikler bulunmaktadır. Bu merkezlerde çalışanların dörtte birini hemşireler oluşturur. Bu sunulan hizmetlerin kalitesini etkileyebilmesi açısından önemli bir rakam-dır. Sunulan hizmet kalitesini artırılmasında düzenli eğitime alınacak hemşirelerin alanda uygula-yabilecekleri modellere gereksinimleri vardır. Bu anlamda “Recovery” model olarak toplum ruh sağlığı hizmetlerinin temel felsefesi olan bireyi merkeze alan yapısına oldukça uygun bir modeldir. Bu çalışmada “Recovery” modeli tanımlanarak, toplum ruh sağlığı merkezlerinde çalışan hemşireler için tedavi ve bakımda model olarak uygulanmasının tartışılması amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18863/pgy.375814
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 471-483
  • IO Kayıt No : 74682
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi