Merhaba Misafir

Şema terapinin depresif bozuklukların tedavisindeki etkililiği: Bir meta-analiz

PDF

Bu meta-analiz çalışması, şema terapinin depresif bozuklukların tedavisindeki etkililiğini incelemek üzere yapılmıştır. Araştırma kapsamında, seçilen veri tabanları kullanılarak yapılan literatür tarama-sı sonucunda, 2007-2017 yılları arasında yürütülmüş ve 7 tanesi meta-analize dahil edilen toplam 35 araştırmaya ulaşılmıştır. Söz konusu 7 deneysel araştırma için araştırmanın gerçekleştirildiği ülke (kültür), depresyon grubu, hastalık türü, deney grubundaki birey sayısı, uygulanan seans sayısı, uygulanan seans türü (bireysel ve grup), seans süresi (dakika) ve seans süreci (hafta) hipotez moderatör değişkenler olarak belirlenmiştir. Rassal etki modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları, şema terapinin depresif bozuklukların tedavisinde yüksek düzeyde etkisinin olduğunu göstermiştir. Belirlenen moderatör değişkenlerden hiç birisinin moderatörlük işlevi göstermediği belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18863/pgy.361790
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 460-470
  • IO Kayıt No : 74680
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi