Merhaba Misafir

İlişki başarısının temel belirleyicisi: Reddedilme duyarlılığı

PDF

Reddedilmeyi kaygıyla bekleme, algılamaya hazır olma ve reddedilmeye karşı aşırı tepki gösterme olarak tanımlanan reddedilme duyarlılığı, bireyin, kişilerarası ilişkilerindeki sosyal ve psikolojik uyumunu etkileyen önemli bir olgu olarak görülmektedir. Reddedilme duyarlılığının bilişsel-duygusal bilgi işleme dinamiğine sahip olduğunu belirten ilgili literatür, aslında anılan duyarlılığın, benliği diğer insanlardan gelebilecek olası retten koruyabilmek amacına yönelik savunucu motivas-yonal bir sistem olarak görmektedir. Öte yandan reddedilme duyarlılığının oluşmasındaki en önemli kaynağın ebeveynler olduğu ve bu bağlamda, bağlanma ve ebeveynlik stilleri ile de yakın ilişkide olduğu; aynı zamanda reddedilme duyarlılığının bazı psikopatolojilerle ilişkili olduğu ve en fazla kişinin romantik ilişkilerini etkilediği belirtilmektedir. Bu noktalardan hareketle, bu gözden geçirme yazısında, kişilerarası ilişki başarısının odağında bulunan reddedilme duyarlılığına yönelik ileride yapılacak olası görgül çalışmalara, yol gösterici olunması amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18863/pgy.360041
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 444-459
  • IO Kayıt No : 74678
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi