Merhaba Misafir

Lityuma tedavi yanıtının klinik, biyolojik ve genetik yordayıcıları

PDF

Lityum, 1800’lü yılların başında İ̇sveçli Arfvedson tarafından keşfedilmiş ve 1950’li yıllarda psikiyatri alanında kullanılmaya başlanmıştır. Yetişkinlerde bipolar tedavisinde ilk sırada gelen bir duygudu-rum düzenleyici ve altın standart bir tedavi ajanıdır. Ancak, klinik uygulamada bireyler arasında lityum tedavisine yanıt oranları hastaların farklı özellikleri nedeniyle oldukça değişken olup, hangi hastanın lityuma iyi yanıt vereceğini öngörmek çoğunlukla zordur. Lityum tedavi yanıtını öngörme-de klinisyenler öncelikle klinik bir fenotipi tanımaya odaklanmış gibi durmaktadır. Bu yazıda lityum tedavi yanıtının yordayıcıları ile ilgili araştırmalar gözden geçirilerek; klinik, biyokimyasal, nörogö-rüntüleme ve genetik yordayıcılar olmak üzere dört başlık altında ele alınmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18863/pgy.347570
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 395-416
  • IO Kayıt No : 74667
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi