Merhaba Misafir

Osmanlı’dan günümüze sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlık eğitimine katkıları

PDF

Batı toplumlarında ortaya çıkan bir olgu olarak Sivil Toplum, Siyasal Yönetime karşı “özerk”, “farklı” ve “özel” yönüyle demokratik bir mücadele yürüten bir yapıya sahiptir. Toplumun meydana getirdiği modern bir olgu olan Siyasal Toplum niteliğindeki Devletin keyfi, tekçi ve baskıcı politikalarına hukuk çerçevesinde mücadele edebilmek ve ortaya çıkan problemlere “sivillerin” lehine çözüm bulabilmek için kurulan Sivil Toplum Örgütleri kendine hedefler koymuştur. Bu hedeflerin en başında problemlerin insan hakları ve demokratik ilkelere göre çözülmesi gelmektedir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için “gönüllü” bireylerden oluşan bir topluluğa ve kitle iletişim araçlarına ihtiyaç duymuşlardır. Böylelikle hedeflerini daha geniş bir topluluğa yaymaya çalışmışlardı. Bu çalışmada, çağdaş ve demokratik ülkeler seviyesine çıkmayı kendine hedef olarak seçen Türkiye’nin bu yolda önemli bir olgu olan Sivil Toplum Kuruluş ve anlayışının tarihsel gelişimi ve bu olgunun vatandaşlık eğitimine katkısını incelemeyi amaçlanmıştır. Bu temel amaçla birlikte Osmanlı’dan günümüze kadar “bağlı” veya “özerk” yapıdaki sivil toplum kuruluşlarından belli başlıları Literatür incelemesi (derleme) modeliyle ele alınıp değerlendirilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 5
  • ISSN : 2148-1415
  • Sayı : 9
  • Sayfa Aralığı : 59-77
  • IO Kayıt No : 74001
  • Yayıncı : Abdurrahim Emhan