Merhaba Misafir

Düşük karbon çeliğinin asidik ortamdaki korozyonuna karşı inhibitör özelliği gösteren 4-okso-kinazolin türevi katyonik yüzey aktif maddelerin sentezi

PDF

Birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de metal korozyonunu önlemeye yönelik kullanılan yöntemlerden biri uygun inhibitör kullanımıdır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada, 4-okso-kinazolin türevi olan uzun karbon zinciri içeren 3 adet katyonik piridinyum yüzey aktif madde sentezlenmiş ve 1.0 M HCl asit çözeltisi ortamında metal korozyonuna karşı inhibisyon etkinlikleri incelenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemlerle aydınlatıldıktan sonra yapılan asidik ortamdaki korozyon testleri, oda sıcaklığında 24 saat süreyle ve metal kuponlarındaki kütle kaybına dayalı gravimetrik metotla gerçekleştirilmiştir. Düşük karbon çeliği kullanılarak yapılan korozyon testleri sonucunda, inhibitörlerin değişik konsantrasyonlarında oldukça iyi inhibisyon etkinlikleri (%91.33 - %97.24) elde edilmiştir. İnhibisyon etkinliklerinin dışında yine kütle kaybı değerlerinden yararlanarak inhibitörsüz ve inhibitörlü ortamlardaki korozyon hızları hesaplanmıştır. Son olarak, kütle kaybı yöntemiyle deneysel olarak elde edilen inhibisyon etkinliklerini desteklemek amacıyla taramalı elektron mikroskobu ile metal yüzeylerinin görüntüleri çekilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi