Merhaba Misafir

Genel indirgenmiş gradyan metodu ile eniyileme çözücüsü geliştirilmesi

PDF

Bu çalışmada, literatürde bulunan bir denek taşı eniyileme problemi kullanılarak genel indirgenmiş gradyan metodu ile eniyileme çözücüsü geliştirilmiştir. Eniyileme çözücüsünün geliştirilmesinde MATLAB programlama dili kullanılmıştır. Denek taşı probleminde hedef fonksiyon, tasarım değişkenleri olarak tanımlanan farklı genişlik ve yükseklik değerlerine sahip N adet parçadan oluşan bir destekli kirişin hacmini en aza indirgenmesidir. Kirişin her bir parçasının sağ ucundaki eğilme gerilmesi, fonksiyonel kısıtlama olarak tanımlanırken her parçadaki genişliğin yüksekliğe oranı ise geometrik kısıtlama olarak tanımlanmıştır. Geliştirilen çözücü ve MATLAB içinde tanımlı olan ardışık ikinci derece programlama metodu ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve 25 parça için uygun parametreler elde edilmiştir. Sonuç olarak, genel indirgenmiş gradyan metodu ile geliştirilen çözücünün eniyileme problemlerinin çözümünde kullanılabilecek uygun bir çözücü olduğu testlerle gösterilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi