Merhaba Misafir

Alankay Batır Destanında ikilemeler

PDF

Anlatım gücünü arttırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zanginleştirmek gibi amaçlarla kullanılan ikilemeler için Türkiye Türkçesinde atf-ı tefsiri, ikiz kelime, ikilemeli ad, ikizleme, tekrar, bağlam öbeği ve ikileme terimleri kullanılır. Kazak Türkçesinde qos söz veya qosarlama terimleriyle karşılanan ikilemeler, Türk dili çalışmalarında önemli yere sahiptir. Bu çalışmada 20. yüzyıl Kazak edebiyatının canlı dil hazinesinden biri olan Alankay Batır Destanı içerisindeki ikilemeler tespit edilerek sınıflandırılmış ve Türk dillerinin bir bütün içerisinde incelenmesine katkı sunmak amaçlanmıştır

Yayınlandığı Kaynak : İdil Sanat ve Dil Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.7816 /idil-07-42-02
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2146-9903
  • Sayı : 42
  • Sayfa Aralığı : 107-115
  • IO Kayıt No : 67154
  • Yayıncı : Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü