Merhaba Misafir

Selçuklu başkentinden Osmanlı pâyitahtına “Necati Çelik, ud ve Sûzidil”

PDF

Necati Çelik’in Sûzidil albümünü bazı alt başlıklarla incelemek ve tanıtmaya çalışmak, aynı zamanda sanatkârın elli yıldan fazla süren sanat hayatını kısaca gözden geçirmeye sebeptir.

Yayınlandığı Kaynak : Kadem Musiki ve Edebiyat Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 2014
  • ISSN : 1309-9795
  • Sayı : 17
  • Sayfa Aralığı : 50-53
  • IO Kayıt No : 64960
  • Yayıncı : Araştırma Kültür Düşünce Eğitim ve Mûsikî Derneği