Merhaba Misafir

Hammâmî-Zâde İsmâil Dede Efendi’nin Rast Kâr-ı Nâtık eserindeki makam geçkilerinin tahlîli

PDF

18. yüzyıl Türk Mûsikîsi’nin büyük bestekârlarından biri olan Hammâmî-zâde İsmâil Dede Efendi’nin Rast Kâr-ı Nâtık bestesi, günümüze ulaşan önemli eserlerden biridir. Beste özelliğinin yanı sıra Türk Mûsikîsi nazariyâtının ve icrâsının öğretiminde faydalanılacak değerli bir kaynaktır. Türk Mûsikîsi’nde Kâr-ı Nâtık’ın didaktik amaçlı bir form olması, makam seyir özelliklerinin dikkatlice kullanılmasını ve bu makamlar arasındaki geçiş mahâretinin ortaya konmasını gerektirmektedir. Bu mahâret sadece bestekârlık yeteneği ile sınırlı olmayıp, nazarî bilgi birikimini de gerektirmektedir. Hammâmî-zâde İsmâil Dede Efendi’nin Rast Kâr-ı Nâtık’ı bu özelliklere sahiptir. Bu makalede, Hammâmî-zâde İsmâil Dede Efendi’nin Rast Kâr-ı Nâtık bestesinde kullandığı 24 adet makam geçkisini nasıl yaptığı tahlîl ve tespit edilmiştir. Makam geçişlerinde ortak dizileri, dörtlü ve beşlileri, makam durak perdelerini ve güçlü perdelerini geçiş amaçlı kullandığı, makam geçişlerinde sade ezgileri tercih ettiği, kimi zaman ezgi yerine sadece perde gösterdiği tespit edilmiştir. Kâr-ı Nâtık formundan Türk Mûsikîsi eğitim ve öğretimine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Kadem Musiki ve Edebiyat Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 2014
  • ISSN : 1309-9795
  • Sayı : 17
  • Sayfa Aralığı : 18-25
  • IO Kayıt No : 64941
  • Yayıncı : Araştırma Kültür Düşünce Eğitim ve Mûsikî Derneği