Merhaba Misafir

İslâm Mûsikîsi’nde edvarların muhteviyâtı

PDF

İ slâm Mûsikîsi’nde teorinin ana bölümlerini ve nazariyesini anlatan “edvar” adındaki bu kitaplar incelendiğinde genellikle iki bölümden oluştukları görülür: a- Ses sistemi ile bundan kaynaklanan ve genel adıyla mâkãmat ve ilgili unsurları, b- Îkã (Ritm). Edvarlarda genellikle bir Duâ’nın (münacaat) ve çalışmanın ithâf edileceği kişiye medh’in yer aldığı mukaddimeden sonra teknik bilgilere geçilir.

Yayınlandığı Kaynak : Kadem Musiki ve Edebiyat Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 2014
  • ISSN : 1309-9795
  • Sayı : 17
  • Sayfa Aralığı : 14-18
  • IO Kayıt No : 64940
  • Yayıncı : Araştırma Kültür Düşünce Eğitim ve Mûsikî Derneği