Merhaba Misafir

Sağlık hizmetlerinde risk yönetiminin çalışan güvenliğine etkisi ve bir uygulama

PDF

Sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği kavramı ne kadar önemli ise çalışan güvenliği kavramı da o denli önemli bir kavramdır. Sağlık hizmeti sunumu esnasında sağlık çalışanlarının kendilerini çalıştıkları kurumda huzurlu ve güvende hissetmeleri, sağlık bakım hizmeti düzeylerini pozitif anlamda etkilemektedir. Daha verimli ve performansı yüksek çalışmayı amaç edinen sağlık kurum/kuruluşları, çalışanları için riski minimize edilmiş bir çalışma ortamı oluşturmaya özen göstermelidir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinde çalışan güvenliği, üzerinde titizlikle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Bu çalışma karmaşık yapıda, emek yoğun ve çeşitli meslek grubundaki çalışanların eşgüdümlü çalışmalarıyla hizmet üreten hastane işletmelerindeki risk yönetimi ile çalışan güvenliği etkileşiminin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde sağlık işletmelerinin genel yapısı, ikinci bölümünde Türkiye’de sağlık hizmetlerinin yapısı ve çalışan güvenliği, son bölümünde ise araştırma ile ilgili analiz ve sonuçlara yer verilmiştir. Araştırma sonucunda risk yönetimi ile çalışan güvenliği faktörleri arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişkinin mevcut olduğu görülmüştür. Sağlık kurumlarında başarılı bir risk yönetim süreci, sağlık çalışanlarının güvenliği ve sağlığını olumlu yönde etkileyecektir.

Yayınlandığı Kaynak : JAVSTUDIES International Journal of Academic Value Studies
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.23929/javs.665
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2149-8598
  • Sayı : 17
  • Sayfa Aralığı : 103-118
  • IO Kayıt No : 62379
  • Yayıncı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi