Merhaba Misafir

İflasın ertelenmesi sürecinde iyileştirme projesi

PDF

İflas, finansal sıkıntı yaşayan ticari şirketlerin varlığının sona ermesini ifade eder. İflasın sonuçları karşısında sadece şirketler değil; kreditörler, çalışanlar, ticari ilişkide oldukları alacaklılar ve faaliyet alanı içerisinde olduğu piyasa bile etkilenebilmektedir. İflas tehdidi ile karşı karşıya kalan bir sermaye şirketinin veya kooperatifin, iflasınertelenmesikurumundan yararlanması halinde mali durumunun erteleme kararının verildiği zamana kıyasla daha kötü duruma gitmemesi gerekmektedir. Şirketin iyileştirme tedbirlerine kavuşarak borca batık durumdan kurtulması aynı zamanda alacaklıların haklarının korunması ve ekonomiye olan desteği birlikte hesaplandığında iflasın ertelenmesi kurumu oldukça önem arz etmektedir. Öte yandan şirketin faaliyetlerine devam etme olanağı ve üçüncü kişilerin haklarının zarar görmeme ihtimali de düşünüldüğünde iflasın ertelenmesi kurumu bir imkân olarak da değerlendirilebilir. Bu çalışmada iflasın ertelenmesi sürecinde iyileştirme projelerinin önemi vurgulanmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen iyileştirme projelerinde, bağımsız denetim şirketlerinin raporlarının iyileştirme projelerinde olmaması, şirket malları ve ortağın mallarının haczi hakkında bilgiler iyileştirme projesinde değinilmemesi, banka bloke hacizlerinin iyileştirme projesinde değinilmemesi, icra dosyalarının durumu hakkında iyileştirme projesinde değinilmemesi gibi konuların eksik olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bulgularının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : JAVSTUDIES International Journal of Academic Value Studies
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.23929/javs.664
  • Cilt : 3
  • ISSN : 2149-8598
  • Sayı : 17
  • Sayfa Aralığı : 97-102
  • IO Kayıt No : 62377
  • Yayıncı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi