Merhaba Misafir

Koroner kalp hastalıklarının yönetiminde uyum ve öz yeterlik

PDF

Koroner kalp hastalığı mortalite ve prevalansın yüksek olması nedeniyle tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak görülmektedir. Fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki kısıtlılıklar bireylerin yaşam kaliteleri ve öz yeterlik algılarını olumsuz yönde etkilemekte, tedaviye uyumu güçleştirmektedir. Günümüzde koroner kalp hastalığında risk faktörlerinin kontrol edilmesine yönelik yaşam tarzı değişikliklerinin önemi vurgulanmaktadır. Yaşam tarzı değişikliklerini gerçekleştirme ve uyumu sağlamada “öz yeterlik kavramı” önemli bir yere sahiptir. Öz yeterlik "kişinin çevresinde olup bitenler üzerinde etkili olabilecek biçimde bir edimi başlatıp sonuç alıncaya kadar sürdürebileceğine olan inanç olarak" tanımlanmaktadır. Sağlık personeli tarafından uygulanan kanıta dayalı girişimlerin taburculuk sonrası komplikasyonları azaltma, yaşam kalitesi ve öz yeterlik düzeylerini artırma ve yaşam tarzı değişikliğine uyumu sağlamada etkili olduğu görülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18863/pgy.328723
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 324-335
  • IO Kayıt No : 62078
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi