Merhaba Misafir

Psikiyatride ve iletişim eğitiminde simüle hasta uygulamaları

PDF

Öğrencilere bilişsel ve psikomotor davranışların kazandırılmasında etkili eğitim yöntemlerinden biri olan interaktif yöntemler, öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlamaktadır. Bu kapsamda interaktif yöntemlerden olan simülasyon uygulamalarında simüle hasta/standardize hasta kullanılabilmektedir. Simüle hasta, gerçek hasta senaryosunu canlandırmak ve sunmak için eğitim almış kişiler olup öğrencilerin gerçek hasta ortamından önce sanal ya da laboratuvar ortamında deneyime dayalı güvenli bir öğrenme imkânı sunmaktadır. Bu uygulama öğrencilerin; bilgi ve beceri düzeyinin, öz yeterliğinin, motivasyonunun ve kendilerine güvenlerinin artmasını, kaygı düzeyinin azalmasını ve klinik karar verme becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır. Bu makalede iletişim eğitiminde ve psikiyatride simule hasta uygulamalarının kısaca gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18863/pgy.364112
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 292-301
  • IO Kayıt No : 62075
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi