Merhaba Misafir

Problem çözme performansında yaşa bağlı farklılıklar

PDF

Problem çözme becerisi, bireyi pek çok açıdan etkileyen yeteneklerin başında gelmektedir ve başarılı yaşlanmada önemli bir yere sahiptir. Araştırmalar problem çözme performansının bireyin bilişsel ve kişilik özellikleri ile birlikte içinde bulunduğu sosyal bağlam ile de oldukça yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu açıdan, günlük problem çözme süreci geniş bir bağlamda incelenmesi gereken çok yönlü dinamik bir süreç gerektirir. Problem çözme başarısının tanımı, yaşam boyu gelişim psikolojisi bakış açısına bağlı olarak değişiklik gösterse de araştırmalar problem çözme performansının yaşa bağlı farklı değişim örüntüleri olduğunu ortaya koymaktadır. Daha özgül olarak, bazı bulgular yaş arttıkça performansın azaldığını işaret etse de diğer araştırmacılar kuramlarla çatışır bir şekilde yaş ile problem çözme arasında negatif yönde doğrusal bir ilişki olmadığını ve bu bulguların çeşitlilik gösterdiğini belirtmişlerdir. Bu derlemenin amacı, psikoloji alan yazınında problem çözme yaklaşımlarını ele almak, bu beceri üzerinde etkili olabilecek olası faktörleri tartışmak ve bu beceriye dair güncel araştırma bulgularını sunmaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18863/pgy.364106
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 280-291
  • IO Kayıt No : 62073
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi