Merhaba Misafir

Melayê Cizîrî Dîvan’ında zülüf sembolünün tahlili

PDF

Tasavvuf felsefesinde birçok çalışmaya konu olan vahdet-i vücûd düşüncesi, İbn Arabî tarafından geliştirilmiş ve bu düşünce daha sonra İbn Arabî’nin takipçileri tarafından sürdürülmüştür. Vahdet-i vücûd düşüncesinin takipçilerinden biri olan Melayê Cizîrî’ye göre hakikat, kesret içindeki vahdettedir. Kesret âleminde kalıp vahdet âlemine erişmeyi engelleyen sembollerden en önemlisi zülüf tür. Bu çalışmada hedefl enen Melayê Cizîrî’nin Dîvan eserinde ortaya koyduğu vahdet-i vücûd düşüncesinde kesretin sembolü olarak zülüf kavramının içerdiği anlamı açığa çıkarmaktır. Bu çerçevede zülüf sembolünün tahlili yapılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Mukaddime
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.19059/mukaddime.331664
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1309-6087
  • Sayı : 17
  • Sayfa Aralığı : 133-152
  • IO Kayıt No : 61928
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları