Merhaba Misafir

Agirê ‘işqê di perspektîfa Mela de

PDF

Ateş dihelbestakurdîya klasîkde diwateyaşertên dijwar de hatîye bikaranîn ên ku ‘aşiq tê de dijîn. Ji bilî vê hesret û bêrîya ‘aşiq a ji bo me‘şûq jî dikare bête vegotin. Ev hesret dibe girêk û xwe li rih û cesedê ‘aşiq radipêçe û wî radestî sohtinê dike, teşbîhaagirjibervêsohtinêhatîyetercîh kirin. ‘Işq têgeheke pirr-alî ye ku têkîlîya wê bi tiştên bihereket ên wek agir, find, roj û qendîl re heye. ‘Işq di nava laşê mirovî de şewqeke ku têkildarîyê bi zemanê têdeyî, cih û ezel û ebedê re datîne. ‘Eleqeya navbera ‘işq û agir jî di helbestên Melayê Cizîrî de her wekî goşt û neynikê bi hev ve girêdayîne. Mela mezmûna ateşê ku zêdetir bi ‘işqê ve bi kar anîye; bi hin formên cuda jî ‘emilandîye: Ji serî heta binî/serapa ateş, perenga ateşê, ateşê tûr, ateşperesê nûrê tecella, nefesa ji agir, ateşê mecazî, ateşê ‘işqê û hwd. Lê têgeha ateşê ‘işq ji gişkan bêtir ketîye nava helbestên bi ‘işqê re peywendîdar. Di vê gotarê de em dê berê xwe bidin nêrînên Mela yên derbarê ateşê ‘işqê. Meladi helbestên xwe de agir, nar û ateşê ku hevwateyên hev in bi kar tîne. Herwiha ji bo karê ku agir dike jî têgehên weke sohtin,şewitîn, dû, dûd, herişandin û hwd. bi kar tîne. Ji bo ‘işqê jî muhebbet, evîn û ‘işq hatîye bikaranîn ku ‘işq ji hemûyan zêdetir merama dilê Mela zelal kirîye.

Yayınlandığı Kaynak : Mukaddime
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.19059/mukaddime.363673
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1309-6087
  • Sayı : 17
  • Sayfa Aralığı : 77-92
  • IO Kayıt No : 61924
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları