Merhaba Misafir

Kur’ân’a divan durmak vahyin renk ve tonlarının Cızirî’nin şiirindeki nicel yansımalarına dair bir inceleme

PDF

Melâyé Cızirî diye tanınan ünlü mutasavvıf ve şair Şeyh Ahmed b. Muhammed el-Cezerî’nin bilinen eseri, Divan adlı şiir kitabıdır. Bu kitapta tasavvuf, fıkıh, tefsir, hadis, morfoloji, gramer, mantık, estetik, felsefe, belagat, matematik, astronomi, kozmoloji, tarih, fizik, metafizik gibi sosyal ve fen bilimlere dair birçok veri ile karşılaşmak mümkündür. Divan’a tematik olarak katkıda bulunan en önemli unsurlardan birinin Kur’ân olduğu iddia edilebilir. Makalede de görüleceği üzere Divan’da, bu iddiayı pekiştirmeye katkı sağlayacak çok sayıda veri bulunmaktadır. Bu makale, Kur’ân’ın Divan’ı hangi ölçülerde ve nasıl etkilediğini konu edinmektedir. Divan’ın ilahiyat sahasında ne tür çalışmalara konu olabileceğini gündeme getirmek ise makalenin başka bir hedefidir.

Yayınlandığı Kaynak : Mukaddime
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.19059/mukaddime.330841
  • Cilt : 8
  • ISSN : 1309-6087
  • Sayı : 17
  • Sayfa Aralığı : 1-16
  • IO Kayıt No : 61919
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları