Merhaba Misafir

Viyolonsel performans değerlendirmesine yönelik dereceli puanlama anahtarının (rubrik) geliştirilmesi

PDF

Bu araştırmanın amacı, viyolonsel performansının değerlendirilmesine yönelik geçerliliği ve güvenirliliği sağlanmış bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda viyolonsel dersi alan toplam 20 öğrenciye ve farklı üniversitelerde viyolonsel dersi veren toplam 8 öğretim elemanına uygulanmıştır. Analiz İçin SPSS 17 istatistik paket programı kullanılmıştır. Viyolonsel performans değerlendirmesine yönelik Dereceli Puanlama Anahtarı’nın (Rubrik) yapı geçerliğini belirlemek için temel bileşenler analizi yöntemi kullanılmıştır. Rubriğin kapsam geçerliği uzman görüşü ile sağlanmıştır. Ölçme aracının güvenirliği için iç tutarlılık katsayısı,toplam korelasyon katsayısı ve ağırlıklı kappa sayısı hesaplanmıştır. Sonuç olarak, ölçme aracının tek bir temel yapıyı ölçtüğü tespit edilmiş, iç tutarlılık kat sayısı değerinin 0.95 ve toplam korelasyon değerinin ise 0.952 olduğu belirlemiştir. Şencan(2005) tarafından ortaya konan ağırlıklık kappa sayısı ölçütlerine göre geliştirilen rubrik çok iyi ve iyi uyuşma göstermiştir. Bu bulgular geliştirilen Dereceli Puanlama Anahtarı’nın (Rubrik) viyolonsel performans değerlendirmelerinde kullanılabilir, geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2016
  • DOI : 10.5578/amrj.10447
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2149-4304
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 1-20
  • IO Kayıt No : 55462
  • Yayıncı : Afyon Kocatepe Üniversitesi