Merhaba Misafir

Alglerin genel özellikleri, kullanım alanları ve eczacılıktaki önemi

PDF

Bu çalışmanın amacı; denizlerin en önemli canlı kaynaklarından biri olan algler hakkındaki genel bilgilerin derlenmesi ve gıda, tarım, kozmetik, tıp, eczacılık ve endüstri dallarındaki kullanımlarının vurgulanmasıdır. Algler, özellikle yeni farmasötik ajanların geliştirilmesinde önem taşıyan yüksek biyolojik aktiviteli sekonder metabolitlere sahiptirler. Eczacılıkta etkin ve yardımcı madde olarak kullanılan fikokolloidler deniz alglerinden elde edilmektedir. Algler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda antimikrobiyal, sitotoksik, antimitojenik, antikanser, antitümöral aktivitelerin varlığı ortaya konmuştur. Kıyılarımızdaki alglere dayalı sanayi henüz yeterince gelişmemiştir. Doğal stoklardan sadece ham ürün olarak yararlanılmakta ve birkaç türün ihracatı yapılmaktadır. Pek çok alanda alglere olan gereksinim ve ilginin artmasına paralel olarak alg kültürü ve alglere yönelik sanayi gelişip yaygınlaşmalıdır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2010
  • Cilt : 39
  • ISSN : 1015-3918
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 237-264
  • IO Kayıt No : 55461
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi