Merhaba Misafir

Genel hatlarıyla Renato Rosaldo’nun antropolojisi

PDF

Postmodernizm, seksenli ve doksanlı yıllarda; felsefe, sanat, edebiyat ve antropoloji gibi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında yoğun olarak tartışılan bir paradigmadır. Bu çalışma bağlamında, postmodernizmin antropolojideki temsilcilerinden biri olan antropolog Renato Rosaldo’nun araştırmaları genel hatlarıyla tartışılmıştır. Yazının amacı, Rosaldo’nun eserlerindeki hangi unsurların postmodernizm tartışmaları dahilinde ele alınabileceğini ortaya koymaktır. Her şeyden önce Rosaldo, postmodern antropoloji yaklaşımı çerçevesinde, klasik antropolojinin kültürü ele alış biçimine karşı metodolojik ve epistemolojik zeminde eleştirel ve anlamaya dayalı bir yaklaşım geliştirmiştir. Rosaldo, ayrıca araştırmacının alan dışındaki ve alandaki deneyimine, en az ele alınan kültürün nitelikleri ve kültürü paylaşanların söylemleri kadar önem verilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Çalışmalarında, araştırmacının alan deneyiminin eserinde nasıl yansıtılacağına dair metodolojik tartışmalar önemli bir yer tutar. Son dönemlerinde Rosaldo, araştırmalarını özellikle küreselleşme olgusunu anlamaya yöneltmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 2017
  • ISSN : 0378-2891
  • Sayı : 33
  • Sayfa Aralığı : 51-78
  • IO Kayıt No : 55386
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi