Merhaba Misafir

Din felsefesi dersleri

PDF

Günümüzde zengin akademik üretim ve tartışma örneklerinin en sık rastlandığı bilim alanlarınınen gözde ve güncelliğini hiç yitirmeyeninin din felsefesi olduğunu söylesek abartmış olmayız. Bunda, insan aklının en nihayetinde uzanabileceği sahalardan ikisinin yani felsefe ve dinin buluşturulmasının etken olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu anlamda din felsefesi alanına giren temel meselelerin, insanlık tarihiyle birlikte başladığınıda belirtmeden geçemeyiz. Ayrıca din felsefesinin, böylesine köklü bir geçmişin yanında, güncelliğini hala muhafaza ediyor oluşunun sebebini de; bu bilim sahasının, sürekli genişleyen ve yenilenen diğer disiplinlerle bağlantısını kurabilecek zenginlikte ve kapsayıcılıkta olmasında arayabiliriz. Tüm bu köklülüğü ve şümullü oluşuna rağmen din felsefesinin, müstakil bir disiplin halini alması ise 200 yıl öncesinden geriye gitmemektedir. Bunun belki de en önemli sebebi, insan zihninin en kadim meselelerinin, en başından beri metafizik çatısı altında tartışılmasından ileri gelmektedir. İşte sözünü etmiş olduğumuz din felsefesini, müstakil bir disiplin haline getirip onu akademik kürsüye taşıyan Georg Wilhelm FriedrichHegel (1770-1831) adlı Alman filozoftur.

Yayınlandığı Kaynak : Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 18
  • ISSN : 2146-9806
  • Sayı : 34
  • eISSN : 1304-6535
  • Sayfa Aralığı : 149-153
  • IO Kayıt No : 55384
  • Yayıncı : Sakarya Üniversitesi Yayınları