Merhaba Misafir

Sosyalizm (Socialism)

PDF

Yazar Michael Newman, eserde genel olarak tarihsel ve pratik açıdan sosyalizmi eleştirerek ele almaktadır. Sosyalizmin uluslararası bir değerlendirmeyle çağdaş biçimlerini de tartışarak sosyalizm hakkında oldukça iyimser diyebileceğimiz bir görüşle gelecekte nasıl başarılı olabileceğini göstermeye çalışmaktadır. Bunun için Küba’daki Komünizmi ve İsveç’te uygulanan sosyal demokrasiyi örnek olarak ele almaktadır. Yani 21. yüzyılda böyle bir ideolojinin geleceğinin olup olamayacağı noktasında olumlu yönde bazı ihtimalleri göstermeye çalışmaktadır. Bununla ilintili olarak günümüzde oldukça popüler olan feminizme, yeşil sosyalizme, anti-kapitalist hareketlere değinmekte, eşitlik, dayanışma, işbirliği gibi büyük ölçüde geçmişte kalan değerlerden ne gibi dersler çıkarılması gerektiğini tartışmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 18
  • ISSN : 2146-9806
  • Sayı : 34
  • eISSN : 1304-6535
  • Sayfa Aralığı : 143-147
  • IO Kayıt No : 55378
  • Yayıncı : Sakarya Üniversitesi Yayınları