Merhaba Misafir

Osmanlı Devleti’nde çekirgelere karşı mücadele (1908-1918)

PDF

Çöl bölgelerinden yüz binlerce üyeden oluşan sürüler halinde gelen çe-kirgeler, Osmanlı ülkesinde tarım alanlarına telafisi mümkün olmayan maddi zarar vermiştir. Devlet, çekirge istilasından zarar gören çiftçilerden alacağı ver-gilerden feragatte bulunduğu gibi onları maddi olarak desteklemek zorunda kalmıştır. Dolayısıyla sadece halk değil devlet de maddi olarak zarara uğramış-tır. Buna rağmen II. Meşrutiyet dönemine kadar çekirge istilalarına karşı planlı ve bilinçli bir mücadele yapılmamıştır. 1912 yılından itibaren, hazırlanan tali-matnameler doğrultusunda planlı, teşkilatlı hareket edilmiş ve dönemin teknik imkânları kullanılmıştır. Böylece I. Dünya Savaşı yıllarında Batı Anadolu’yu istila ederek Osmanlı Devleti’ne karşı âdeta farklı bir cephe açan çekirgelere karşı amele taburları ve halkla birlikte başarılı bir şekilde mücadele verilmiştir. Fakat çekirgelerin geldikleri çöl bölgeleriyle ilgili etkin çalışmalar yapılmadı-ğından çekirge sürülerinin gelme ihtimali de ortadan kalkmamıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Osmanlı Bilimi Araştırmaları
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 18
  • ISSN : 1303-3123
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 59-76
  • IO Kayıt No : 55375
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları