Merhaba Misafir

Nahiv ilminde kıyâsa yöneltilen bazı itirazlar

PDF

Arap dilcileri, dil kurallarının tespit ve tahlil süreçlerinde başta istikrâ, semâ‘ ve kıyâs olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. İlk dönem dilcilerinin kullandıkları bu yöntemler daha sonra gelen kimi dilciler tarafından eleştiri konusu olmuştur. Her biri kendi içinde eleştirilebilecek ve itiraz edilebilecek noktaları taşımakla birlikte bu itiraz ve eleştiriler daha çok kıyâs yöntemine yöneltilmiştir. Dilcilerin kıyâsa itiraz ettikleri ifade edildiğinde kıyâsa bir yöntem olarak karşı çıktıklarını vurgulamakla birlikte bu yöntemin nahiv ilminde kullanılmasına karşı çıktıklarının belirtilmesi yerinde olacaktır. Bu çalışmada dilcilerin kıyâs dışında kural tespit sürecinde başvurdukları yöntem ve delillerden kısaca söz edilecektir. Ancak daha çok nahiv ilminde kıyâsın bir yöntem olarak kullanılmasına karşı çıkış gerekçeleri ve bu itirazlara verilen cevaplar söz konusu edilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 18
  • ISSN : 2146-9806
  • Sayı : 34
  • eISSN : 1304-6535
  • Sayfa Aralığı : 73-91
  • IO Kayıt No : 55370
  • Yayıncı : Sakarya Üniversitesi Yayınları