Merhaba Misafir

Paul F. Knitter’in dinler arası diyalog anlayışı

PDF

Bu çalışmada Paul F. Knitter’in dinler arası diyalog anlayışı konu edinilmektedir. Knitter, dini çeşitlilik olgusu karşısında dışlayıcı, kapsayıcı ve çoğulcu tutumları sahiplenen entelektüel bir süreç yaşamıştır. Nihai planda dini çoğulculuk hipotezinin de eksikliklerine değinerek, kurtuluş teolojisi ve karşılıklı küresel sorumluluk modellerini öne sürmüştür. Bu iki model onun dinler arası diyalog anlayışının şekillenmesi bakımından önemlidir. Bu nedenle dinler arası diyalog konusundaki görüşleri bu iki model çerçevesinde irdelenmektedir. Çalışmanın amacı Knitter’in dinler arası diyalog anlayışının kabul edilebilirlik imkânını ve tutarlı olup olmadığını irdelemektir.

Yayınlandığı Kaynak : Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 18
  • ISSN : 2146-9806
  • Sayı : 34
  • eISSN : 1304-6535
  • Sayfa Aralığı : 1-22
  • IO Kayıt No : 55369
  • Yayıncı : Sakarya Üniversitesi Yayınları