Merhaba Misafir

Yargı kararları

PDF

İstemin Özeti : Davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen 7.11.2013 tarih ve 12, 14 ve 15 takip numaralı ödeme emirlerinin 2010, 2012 ve 2013 yıllarının muhtelif dönemlerine ait toplam ……….. TL tutarındaki katma değer vergisi ve damga vergisine ilişkin kısmının iptali istemiyle DAVA AÇILMIŞTIR.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 40
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 348
  • Sayfa Aralığı : 158-164
  • IO Kayıt No : 55367
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği