Merhaba Misafir

Doğal tekeller ve özelleştirme: Türkiye penceresinden telekomünikasyon örneği

PDF

Devletin ekonomik hayatı düzenleme görevinin yanı sıra sosyal hayatı düzenleme görevi de bulunmaktadır. Bu nedenle devlet piyasa aksaklıklarının olduğu durumlarda piyasa işleyişine belli sınırlar dahilinde müdahale etmektedir. Ancak günümüzde kamu ekonomisinin işleyişi açısından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomide ki payı giderek küçülmekte ve özelleştirme olgusu karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada piyasa aksaklıklarından biri olarak kabul edilen doğal tekellerin varlığı, düzenlenmesi yöntemleri ve özelleştirilmesi kavramları üzerinde durulmuş, Telekomünikasyon sektörünün neden ve nasıl regüle edildiği açıklanmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 40
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 348
  • Sayfa Aralığı : 143-155
  • IO Kayıt No : 55365
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği