Merhaba Misafir

Analitik hiyerarşi yöntemi ile sosyal güvenlik kurumu için risk yönetimi ve değerlendirilmesi

PDF

Bu çalışmanın amacı, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ilişkin potansiyel riskleri tanımlamak ve riskler arasında en kritik olanlarını bularak bu durumlara karşı çözüm önerilerini sıralamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) örnek olarak ele alınmış ve “Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP)” kullanılarak kurumun risk değerlendirilmesi yapılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 40
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 348
  • Sayfa Aralığı : 134-142
  • IO Kayıt No : 55363
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği