Merhaba Misafir

Kamu alt işveren işçilerinin kıdem tazminatı alma şartları

PDF

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 11.09.2014 tarihinden önce iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere kıdem tazminatı ödenmeyecektir. 11.09.2014 tarihinden önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınacaktır. Kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılacak olan kıdem tazminatı ödemeleri, doğrudan işçinin banka hesabına yapılacaktır. Kıdem tazminatının hesabında, daha önce kıdem tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmayacaktır. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmeyecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 40
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 348
  • Sayfa Aralığı : 130-133
  • IO Kayıt No : 55362
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği