Merhaba Misafir

Taşeron işçinin kıdem tazminatını ödeyen kamu kurumunun alt yükleniciye rücuen tazmin davasında tarafların sorumlulukları

PDF

Ülkemizde son yıllarda, kamu kurumlarının Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında, kamu hizmetlerinin bir kısmını işçi çalıştırmaya dayalı hizmet alımı yoluyla alt işverenlere devretmesi oldukça yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada, kamuda hizmet alımı yöntemiyle çalışanların kıdem tazminatı hakkı ve bu tazminatı ödeyenlerin rücu hakkı üzerinde durulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 40
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 348
  • Sayfa Aralığı : 123-129
  • IO Kayıt No : 55361
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği