Merhaba Misafir

Kamu borçlusunun iflasının tahsil zamanaşımına etkisi

PDF

Kamu alacaklarının iflas yoluyla takibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 100. maddesiyle yapılan atıf dolayısıyla 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun bu takibe dair hükümlerine göre yapılmaktadır. İflasın açılmasından kapanmasına/kaldırılmasına kadar olan süreçte tasfiyenin bir özel hukuk kanunu çerçevesinde yürütülüyor olması, özel alacaklardan birçok noktada farklılık taşıyan kamu alacakları açısından bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan birisi de iflasın tahsil zamanaşımına olan etkisidir. Kamu alacağı tahsil zamanaşımına uğradığında artık kamu alacaklısının bu alacağı tahsil etme yetkisi ortadan kalkacağından hangi hallerin meydana gelmesi ile zamanaşımının duracağının ya da kesileceğinin tespiti oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmada kamu alacakları açısından iflas sürecinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ilgili maddelerinde ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan ve iflas hükmü mahiyetinde olan ilgili maddede gösterilen durma ve kesme nedenlerinden hangilerinin meydana gelebileceği tespit edilmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 40
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 348
  • Sayfa Aralığı : 116-122
  • IO Kayıt No : 55359
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği