Merhaba Misafir

Bilgi çağında girişimciliğin değişen profili

PDF

Bilgi çağında küreselleşme ve bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler girişimcilik profilini değiştirmektedir. Girişimci bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile müşteri taleplerini karşılayacak veya yeni talepler yaratacak yeni, farklı ve yaratıcı fikirleri coğrafi uzaklıktan bağımsız olarak ürüne ve hizmete dönüştürmektedir. Bilgi çağında girişimciler yeni fikirleri üretirken veya ürünlerini meydana getirirken dijitalleşme ile atom dünyasını ve bit dünyasını birleştirmektedirler. Bu çalışmada ise bilgi çağında küreselleşmenin, enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerin, sanallığın ve dijitalleşmenin girişimciliğin profilini nasıl etkilediği incelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : İstanbul Üniversitesi Siyasal Dergisi
  • Yıl : 2016
  • Cilt : 2016
  • ISSN : 1303-1260
  • Sayı : 55
  • eISSN : 2148-5356
  • Sayfa Aralığı : 55-65
  • IO Kayıt No : 54130
  • Yayıncı : İstanbul Üniversitesi Yayınları