Merhaba Misafir

Menkul kıymet yatırımlarına yön veren faktörlerin önem düzeyine göre tespiti: Akademisyen gözüyle bir bakış

PDF

Bu çalışmanın temel amacı; finans alanında uzman akademisyenlerin, hangi kriterleri esas alarak ve hangi kriterlere öncelik vererek menkul kıymet yatırımlarını yönlendirme düşüncesinde olduklarını tespit etmektir. Belirlenen amaç doğrultusunda ikili kıyaslama yöntemiyle hazırlanan anket yoluyla toplanan veriler, çok değişkenli karar verme modellerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda yatırım kararlarında etkili olan kriterler sırasıyla global şartlar, ülke şartları, borsanın özelliği, menkul kıymetin özelliği ve aracı kuruluşların özelliği olarak belirlenmiştir. Literatürde yer bulan ancak öğrenciler üzerine olan bir çalışmada ise aynı kriterlerin sıralaması; borsanın özelliği, ülke şartları, menkul kıymetin özelliği, aracı kuruluşların özelliği ve global şartlar olarak belirlenmiştir. İki araştırma sonucu kıyaslandığında, finans alanında uzman olan akademisyenler ile bu alanda öğrenim gören öğrenciler arasında yatırım kararlarını belirleyen kriterler açısından anlamlı ve önemli ve farklar olduğu tespit edilmiştir. Menkul kıymet yatırımı analizi ile ilgili olarak öğrenci ve akademisyen açısından temel alınan kriterlerin farklı olduğunun tespiti, finans alanında verilen eğitimin ve müfredatın gözden geçirilmesi yönünde bir uyarı niteliğindedir.

Yayınlandığı Kaynak : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2017
  • DOI : 10.17218/hititsosbil.305882
  • Cilt : 10
  • ISSN : 1308-5107
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2536-4944
  • Sayfa Aralığı : 305-320
  • IO Kayıt No : 53843
  • Yayıncı : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü