Merhaba Misafir

Ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkinin var modeli ile analizi: Türkiye örneği (2007 - 2014)

PDF

Bu çalışmada, 2007-2014 dönemi ekonomik büyüme, işsizlik ve enflasyon aylık verileri kullanılarak, değişkenler arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla gerekli ekonometrik analizler yapılmıştır. Bu amaçla ekonometrik model olarak vektör otoregresif (VAR) modeli kullanılmıştır. Johansen Eşbütünleşme Testi ile değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ortaya koyulmuştur. Ayrıca Etki Tepki ve Varyans Ayrıştırması Analiz sonuçlarını destekler nitelikte olan Granger Nedensellik Testi ile işsizlik ve ekonomik büyüme arasında karşılıklı nedensellik ilişkisinin olduğu, fakat enflasyon ile diğer iki değişken arasında nedensellik anlamında bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 69
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 31-51
  • IO Kayıt No : 48043
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi