Merhaba Misafir

6362 Sayılı sermaye piyasası kanunu’nun türk finans piyasalarına getirmiş olduğu yenilikler üzerine bir araştırma

PDF

Dünyada yaşanılan küreselleşme hareketleri finans piyasalarında daha yoğun hissedilmektedir. Finansal piyasaların küreselleşme hareketi ile beraber ulusal piyasaların mevcut yasal düzenlemelerinde değişiklik yapması ve küresel piyasalarla entegrasyonu sağlayacak şekilde yapılanması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede Türkiye’de 30 Temmuz 1981 tarih ve 17416 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yürürlükten kaldırılarak yerine 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu getirilerek Türkiye’de sermaye piyasası yeniden yapılandırılmıştır. Bu çalışmada yeni sermaye piyasası kanununun finansal piyasalarda özellikle de sermaye piyasasına getirmiş olduğu yenilikler ele alınacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Vergi Sorunları Dergisi
  • Yıl : 2017
  • Cilt : 40
  • ISSN : 1300-8951
  • Sayı : 342
  • Sayfa Aralığı : 79-80
  • IO Kayıt No : 47680
  • Yayıncı : Gelirler Kontrolörleri Derneği